Bortom glastaket

 
I den här boken finns intervjuer med 26 kvinnor som alla har varit i ledande positioner i sitt yrkesliv. Kvinnorna berättar om deras drivkrafter, motgångar, vinster och allt möjligt som har med ledarskap och karriär att göra.
 
Det var väldigt intressant att läsa den här boken, speciellt då jag själv tar mina första, stapplande steg som nyexaminerad bibliotekarie och är på väg ut i arbetslivet. Föga förvånande tyckte jag det var lite extra intressant att läsa om typiska fallgropar när man är ung och ny, där fanns det mycket att känna igen sig i. Annars tyckte jag att det var intressant att få kvinnors perspektiv på ledarskap. Det var stor betoning på hur viktigt det är att arbetsplatsens värderingar matchar med ens egna och att det är väsentligt att tänka helhet när det gäller att få ihop arbetsliv och privatliv. Man kan inte bara prata om arbetslivet och utesluta det som händer utanför. Ytterligare en grej som tyvärr även 2015 inte är en självklar del är stödet från sin partner och hur viktigt det är, vilket vissa av kvinnorna har upplevt brister när de börjat göra karriär. Jag rekommenderar den här boken till alla som vill ta del av ledande kvinnors erfarenheter av hur det är att ta sig fram mot de högre positionerna. 
 
 

Kommentera här: